Sukcesy drugoklasistów w Konkursie Plstycznym Jaki znak Twój? Orzeł Biały

„Jaki znak Twój? Orzeł Biały” – uczniowie naszej szkoły potrafią wyrecytować słowa wiersza ale również uczestniczą w konkursie plastycznym i wykonują ilustrację do wybranej legendy o Orle Białym. Organizatorem konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy – Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Konkurs organizowany był w ramach projektu „Śladami naszej historii” z programu Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.
Cele konkursu było wykonanie ilustracji do legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” lub do legendy „O Lechu i białym orle”. Krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych związanych z historią Orła - symbolu polskiego. Kształtowanie szacunku dla własnego Państwa i symboli narodowych. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dzieci poprzez prace plastyczne.

Wyboru najlepszych prac dokonał Organizator konkursu biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, walory artystyczne, estetykę wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do wykonania pracy.

Dzieci do konkursu przygotowywały Agnieszka Jurkowska i Alicja Stokwiszewska.

Laureatami konkursu są:
Jakub Pecka II a – I miejsce
Maja Moruzgała II b – II miejsce
Patryk Gralak II b - wyróżnienie