Klasy

Klasy PIERWSZE

KLASY WYCHOWAWCY
A mgr Justyna Domańska
B mgr Anna Kastura-Zielińska
C mgr Monika Galant
D mgr Agnieszka Wójcik-Rokita

Klasy DRUGIE

KLASY WYCHOWAWCY
A mgr Agnieszka Jurkowska
B mgr Alicja Stokwiszewska
C mgr Ewa Kieterling

Klasy CZWARTE

KLASY WYCHOWAWCY
A -
B -

Klasy PIĄTE

KLASY WYCHOWAWCY
A mgr inż. Beata Kamińska

Klasy SZÓSTE

KLASY WYCHOWAWCY
A mgr Agnieszka Łukomska-Szmaja

Klasy SIÓDME

KLASY WYCHOWAWCY
A Agnieszka Andryskowska

Klasy ÓSME

KLASY WYCHOWAWCY
A mgr inż. Łukasz Cybulski

Klasy TRZECIE (gimnazjum)

KLASY WYCHOWAWCY
A mgr Małgorzata Andrysiak
B mgr Aleksandra Nowakowska
C mgr Paweł Kopeć
D mgr Elżbieta Cichowska
E mgr Marzena Chodkowska