Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, w poniedziłek 8 marca zostanie opublikowane lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych oraz grupy przedszkolnej. Lista dostępna będzie na stronie internetowej oraz zostanie wywieszona w budynku szkoły. Po odczytaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia należy dostarczyć do sekreatariatu szkoły potwierdzenie woli podjęcia nauki. P...

Witamy na stronach Szkoły Podstawowej nr 1

Naszą misją jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju, kształtowanie uniwersalnych umiejętności, twórczej
i aktywnej postawy. Wychowujemy w oparciu o wartości moralne akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Są nimi: bezpieczeństwo, szacunek, odpowiedzialność i patriotyzm.

Naszym przesłaniem są słowa patrona Jana Pawła II:
„Musicie od siebie wymagać”

Nasi przyjaciele

<