Bardzo dobry wynik egzaminu naszych ósmoklasistów!

Drodzy Ósmoklasiści gratulujemy Wam świetnego wyniku egzaminu. Serdeczne gratulacje składamy również rodzicom i wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego wysokiego w skali kraju rezultatu. Dla nas jako szkoły to powód do dumy i wskazówka, że zmierzamy w dobrym kierunku