Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, w poniedziłek 8 marca zostanie opublikowane lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych oraz grupy przedszkolnej. Lista dostępna będzie na stronie internetowej oraz zostanie wywieszona w budynku szkoły.

Po odczytaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia należy dostarczyć do sekreatariatu szkoły potwierdzenie woli podjęcia nauki. Potwierdzenie woli możecie Państwo umieścić w skrzynce podawczej w szatni lub zeskanować podpisane i wysłać na maila sekretariat@sp1leczyca.pl. Można również dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu szkoły. 

Potwierdzenia woli podjęcia nauki dostępne są do pobrania poniżej:

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie pierwszej

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w grupie przedszkolnej

 

Od poniedziałku 1 lutego rozpoczęliśmy rekrutację do naszej szkoły, która potrwa do 26 lutego. Podania do klasy pierwszej i grupy przedszkolnej przyjmuje sekretariat szkoły. Dokumenty można dostarczyć do skrzynki podawczej umieszczonej w szatni lub zeskanować i przesłać drogą mailową na adres sekretariat@sp1leczyca.pl Gdyby potrzebowali Państwo pomocy przy wypełnianiu podania lub wniosku można skontaktować się z sekreatariatem szkoły pod numerem 247210355 lub zgłosić się osobiście.

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej dostępne są pobrania poniżej:

Formularz zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Formularz wniosku (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do grupy przedszkolnej:

Formularz wniosku dla grupy przedszkolnej

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia odbywać się będzie od 9 do 11 marca 2021 r., w sekretariacie szkoły w godzinach 800 – 1600.