Rada rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Magdalena Jagiełło

Przewodnicząca

Patrycja Maga

Wiceprzewodnicząca

Iwona Światłowska

Sekretarz

Justyna Stępień

Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna RR:

 

Jolanta Łuczak

Przewodnicząca

Anna Domańska

Członek

 

Koordynator do spraw współpracy z Radą Rodziców:

Marzena Chodkowska

 

Rada Rodziców działa w oparciu o: Regulamin Rady Rodziców.