Patron

Jan Paweł II był 264 papieżem (263 nastepcą świętego Piotra). Karol Józef Wojtyła, wybrany na papieża 16 października 1978 roku, urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Był drugim synem Karola i Emilii z Kaczorowskich, która zmarła w 1929 roku. Starszy brat Edmund, lekarz, zmarł w 1932 roku, a jego ojciec, oficer, w 1941 roku.

W wieku 9 lat przyjął Pierwszą Komunię Świętą, a gdy miał 18 lat sakrament bierzmowania. Po maturze w 1938 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Gdy niemieccy okupanci zamkneli uniwersytet w 1939 roku, młody Karol pracował (1940 - 1944) w kamieniołomach i fabryce chemicznej Solvay, aby nie zostać wywiezionym na roboty do Niemiec.

Od roku 1942, czując powołanie kapłański uczęszczał na wykłady podziemnego seminarium zorganizowanego przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie był jednym z założycieli tajnego Teatru Rapsodycznego.

Po wojnie kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku.

Nastepnie został wysłany przez kardynała Sapiehę do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z teologiii (1948), pisząc pracę na temat wiary w działach świętego Jana od Krzyża. Podczas studiów rzymskich w okresie wakacji pracował duszpastersko wśród Polonii mieszkającej we Francji, Belgii i Holandii.

Do Polski wrócił w 1948 roku i został wikarym w parafii w Niegowici, niedaleko Krakowa, a nastepnie w parafiii świętego Floriana w Krakowie. Był duszpasterzem studentów od 1951 roku, gdy podjął swoje studia filozoficzno - teologiczne. W 1953 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą: Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera. Został wykładowcą teologii moralnej i etyki w seminarium krakowskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym Ombri i biskupem pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 roku w katedrze wawelskiej z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

13 stycznia 1964 roku został mianowany arcybiskupem Krakowa przez Pawła VI, który mianował go kardynałem 26 czerwca 1967 roku.

Brał udział w Soborze Watykańskim II (1962 - 1965) i wniósł znaczący wkład w powstanie Konstytucji Gaudium et spes. Kardynał Wojtyła uczestniczył także w 5 synodach biskupów zwołanych przed jego pontyfikatem.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 18:44.

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 146 podróży apostolskich na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii Rzymskich. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, będące wyrazem stałej troski Nastepcy Piotra o cały Kościół.

Wśród najwazniejszych dokumentów trzeba wyliczyć: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Napisał też 5 książek: Przekroczyć próg nadzieji (październik 1994 rok), Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę mojego kapłaństwa (listopad 1996), Tryptyk rzymski, Medytacje w formie poezji (marzec 2003), Powstańcie, idźmy (maj 2004) oraz Pamięć i tożsamość (luty 2005).

Ojciec Święty przewodniczył 147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 51 uroczystościom kanonizacyjnym ogłaszając 482 świętych (w tym 9 Polaków oraz 2 świetych związanych z Polską). Przewodniczył 9 konsystorzom i mianował 231 kardynałów (jednego in pectore), w tym 10 Polaków. Przewodniczył też 6 zebraniom plenarnym Kolegium Kardynalskiego.

W trakcie swojego pontyfikatu zwołał 15 synodów biskupów: 6 synodów generalnych zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990; 1994 i 2001), jeden synod generalny nadzwyczajny (1985) i 8 synodów specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] i 1999).

Żaden z papieży nie spotkał się z tyloma osobami w trakcie środowych audiencji generalnych (blisko 1200), w których uczestniczyło prawie 18 milionów pielgrzymów, nie licząc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. Tylko w trakcie Jubileuszu Roku 2000 spotkał się z 8 milionami wiernych. Do tego dochodzą miliony wiernych w trakcie pielgrzymek, które odbył na całym swiecie. Przyjął głowy państw w trakcie 38 wizyt oficjalnych oraz udzielił 738 audiencji i spotkań z głowami państwa, odbył 246 audiecje i spotkania z premierami państw.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Od początku lat 90-tych cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii.