Nauczyciele

Tytuł Imię i nazwisko Pełniona funkcja
mgr  Wanda Lepczak  dyrektor; nauczyciel matematyki i informatyki
mgr  Marzena Michalska  wicedyrektor; nauczyciel geografii
mgr  Malwina Andrysiak  nauczyciel matematyki
mgr  Małgorzata Andrysiak  nauczyciel wychowania fizycznego
-  Agnieszka Andryskowska  nauczyciel języka angielskiego
mgr  Małgorzata Bartłomiejczak  pedagog, psycholog szkolny
mgr  Marzena Chodkowska  nauczyciel języka polskiego
mgr  Katarzyna Bernacka  nauczyciel języka polskiego
mgr inż.  Łukasz Cybulski  nauczyciel informatyki i mechatroniki
mgr  Justyna Domańska  nauczyciel muzyki, edukacja wczesnoszkolna
mgr  Monika Galant  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
-  Agnieszka Izydorczyk-Nowacka  nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Jagiełło  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr  Agnieszka Jurkowska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr inż.  Beata Kamińska  nauczyciel chemii i fizyki
mgr  Anna Kastura-Zielińska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr  Renata Kołodziejska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr  Beata Kordysiewicz  nauczyciel religii
mgr  Edyta Kowalska  nauczyciel wychowania fizycznego
mgr  Robert Kubiak  nauczyciel wychowania fizycznego
mgr  Alicja Lisiecka  nauczyciel historii i WOS
mgr  Agnieszka Łukomska - Szmaja  nauczyciel języka polskiego
mgr  Karolina Mikołajewska  nauczyciel biologii
mgr  Aleksandra Nowakowska  nauczyciel języka niemieckiego
mgr  Anna Nowakowska  nauczyciel języka niemieckiego
mgr  Agnieszka Pawłowska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr  Mariola Południkiewicz  nauczyciel historii i WOS
mgr  Alina Saganiak  nauczyciel matematyki i informatyki
mgr  Renata Wasiak  nauczyciel techniki i mechatroniki
mgr  Agnieszka Wójcik-Rokita  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej