Szkolne Koło Wolontariatu

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

ZADANIA

Zadania Koła wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowo, czy rasę.

W szczególności:

- zachęcanie do rozwijania w sobie pozytywnych postaw wobec innych ludzi;
- pobudzanie motywacji do doskonalenia relacji z innymi ludźmi;
- kształtowanie postaw altruistycznych;
- uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy;
- poznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, oraz organizowanie pomocy;
- stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje,
- działanie na rzecz środowiska lokalnego, współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi.

FORMY PRACY KOŁA WOLONTARIATU

Działalność informacyjna:

- artykuły w gazetce szkolnej;
- rozpropagowywane informacji na terenie szkoły dotyczących wspierania ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy materialnej lub rzeczowej;
- akcje promujące zdrowy styl życia wśród młodzieży.

Działalność charytatywna:

- udział młodzieży w akcjach charytatywnych organizowanych przez Centrum Wolontariatu w Łęczycy (przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”) oraz akcjach ogólnopolskich;
- pomoc w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego oraz opiekunów koła;
- organizacja zbiórek rzeczowych w szkole na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły;
- współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Pomoc rówieśnikom:

- organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce;
- organizacja pośrednictwa w sprzedaży używanych podręczników;
- inne prace w zależności od potrzeb.

Zaplanowane działania na rok szkolny 2013/2014

1. Szkolenie prowadzone przez p. W. Bilską z Centrum Wolontariatu w Łęczycy przy Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana zakończone uzyskaniem zaświadczenia wolontariusza.
2. Udział w akcjach:
- Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
- Świątecznej Zbiórce Żywności,
- Górze Grosza.
3. Udział w Dniach Otwartych Gimnazjum.
4. Pomoc w organizacji zawodów szkolnych oraz pozaszkolnych.
5. Spotkania z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.
6. Zbiórka nakrętek PET dla potrzebującego dziecka.
7. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Łęczycy.
8. Zbiórka makulatury w ramach akcji Przywróćmy Dzieciom Uśmiech.

Wolontariusze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy:


Patrycja Szatkowska
Justyna Stasiak
Żaneta Szkobel
Paulina Stepnowska
Grzegorz Wieczorkowski
Ewelina Andrysiak
Jakub Grzelak
Dominika Szymańska
Karol Kotarski
Joanna Gajewska
Martyna Olczyk
Katarzyna Palmowska
Weronika Dziedzic
Maciej Wawrzyniak
Ksenia Kasierska
Katarzyna Snowacka
Kacper Dudkiewicz
Julia Raj
Klaudia Łukomska
Kinga Tarkowska
Justyna Solińska
Karina Strychalska
Karolina Siuda
Julia Górecka
Zuzanna Wawrzyniak
Justyna Góralska
Małgorzata Jaszczak
Małgorzata Rybarczyk
Natalia Śliwka
Magdalena Karbowiak
Oliwia Szumińska
Natalia Lutwicka
Milena Beduńska
Zuzanna Czarnecka
Aleksandra Różycka
Aleksandra Pawłowska
Aneta Gibska
Magdalena Michalak
Kinga Michalak
Żaneta Jezierska
Natalia Kupis
Milena Woźniak
Aleksandra Kotasa
Wiktoria Marciniak
Kamila Szenfeld
Patrycja Kowalska
Aleksandra Grzybowska
Izabela Janiak
Kamila Ciechomska
Katarzyna Keller
Marta Roze
Natalia Blaszczyk
Zuzanna Szmigiel
Natalia Kubiak
Paulina Adamczyk
Damian Starzyński
Seweryn Bartczak
Oliwia Stasiak
Martyna Pietruszewska
Julia Pawłowska
Aleksander Wojtera
Filip Banasiak
Karolina Gajda
Anna Wasiak
Julia Owczarek
Izabela Klim
Justyna Łęcka
Joanna Kapłon
Natalia Pysera
Michał Bończak
Michał Bilicki
Jakub Cichowski

Opiekunowie: p. Karolina Mikołajewska, p. Edyta Kowalska