Rekrutacja

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej oraz grupy przedszkolnej dostępne są pobrania poniżej.

Formularz zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Formularz wniosku (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Formularz wniosku dla grupy przedszkolej

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice, na stronie szkoły oraz w sekretariacie są do pobrania karty zgłoszeń i wnioski na świetlicę szkolną. Zgłoszenie dziecka na świetlicę na kolejny rok szkolny dotyczy zarówno nowo przyjętych uczniów jak i obecnych klas I, II oraz „zerówki”.

Dla nowo przyjętych uczniów należy wypełnić poniższy dokument:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Dla uczniów obecnych klas I, II i zerówki należy wypełnić:

Wniosek o kontynuowanie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej

Do każdego zgłoszenia lub wniosku należy złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/rodzica (w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko, zaświadczenie o zatrudnieniu tegoż rodzica).

Warunkiem zapisu jest złożenie kompletu dokumentów t.j zgłoszenie/wniosek + zaświadczenie o zatrudnieniu do 31.03.2022r. do sekretariatu szkoły lub na adres email: sekretariat@sp1leczyca.pl