Złożenie kwiatów pod figurą Matki Boskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Przed ratuszem miejskim w naszym mieście od wielu lat stoi figura Matki Boskiej. W jej cokole wmurowano, na początku lat 20-tych, tablicę pamiątkową. Przedstawiono na niej orła białego na czerwonym polu, rozrywającego kajdany oraz umieszczono napis: „Na pamiątkę rozbrojenia Niemców w dniu 11 listopada 1918 r. przez Straż Bezpieczeństwa Publicznego” a wyżej: Królowo Korony Polskiej Módl się za nami”.

Od tej pory przy figurze mają miejsce obchody Narodowego Święta Niepodległości, gdzie po ceremonii wojskowej i przemówieniach okolicznościowych, następuje złożenie kwiatów. Młodzież naszej szkoły w dniu dzisiejszym również upamiętniła ten ważny dla wszystkich Polaków dzień i szczególne dla wszystkich łęczycan miejsce.