Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo, w sekretariacie i na stronie szkoły jest do pobrania potwierdzenie woli podjęcia nauki. W dniach 8-10 marca 2022 r.  rodzice dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2022/2023 proszeni są o złożenie potwierdzenia.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki

 

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej oraz grupy przedszkolnej dostępne są pobrania poniżej. Wersje drukowane dokumentów udostępnimy również przy wejściu do szkoły.

Formularz zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Formularz wniosku (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Formularz wniosku dla grupy przedszkolnej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:

Treść zarządzenia