Wiosenne przebudzenie najmłodszych Jedyneczek

Nasze przedszkolaki rozpoczęły wiosenne przebudzenie! W kącikach przyrody same sadziły i siały nasionka. Zajęcia edukacyjne "Od nasiona do rośliny" miały na celu poszerzanie wiadomości dzieci na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli w kąciku przyrodniczym. Kącik przyrody jest dla dzieci doskonałym miejscem do prowadzenia częstych badań, eksperymentów i obserwacji. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość poznania cyklu rozwoju roślin.