Życie, to nieustanne odkrywanie samego siebie ...

Piękne, czerwcowe popołudnie 2022 r. zapisze się w historii naszej szkoły jako uroczystość pożegnania uczniów, którzy przeszli pierwszy raz cykl klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 po reformie oświaty.

W tym wyjątkowym, historycznym dniu towarzyszyło naszej społeczności wielu znamienitych gości. Wśród nich zastępca burmistrza naszego miasta – Pan Wojciech Czaplij, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pan Marek Lisiecki, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła – Ks. Sławomir Sobierajski.

Oficjalną część imprezy rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Nieodłącznym elementem zakończenia roku jest zawsze uroczysty polonez w wykonaniu absolwentów - tak było i tym razem. Uczniowie zatańczyli piękny układ tego tańca narodowego. W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor szkoły – p. Wanda Lepczak, Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca – p. Wojciech Czaplij i przewodnicząca Rady Rodziców p. Magdalena Jagiełło.

Były też pożegnania od wychowawczyni klasy VIII a – Pani Beaty Kamińskiej i młodszych uczniów - jak zawsze pełne słów wdzięczności i życzeń na kolejny etap życia. Najdłuższą część uroczystości stanowiły nagrody i wyróżnienia dla prymusów. Dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczono również wybitnym sportowcom, uczniom zaangażowanym w życie szkoły i środowiska, wszystkim godnie reprezentujących naszą szkołę. Bardzo ważnym i wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru i kroniki szkolnej młodszym uczniom, a także ślubowanie absolwentów i odśpiewanie hymnu szkoły.

Zwieńczeniem środowej imprezy był znakomity pokaz taneczny klasy VIII a opuszczającej naszą szkołę. Niezwykły aplauz publiczności wzbudził również układ taneczny w wykonaniu czwartoklasistów.

Wszystko, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy w ten piękny czerwcowy wieczór sprawiło, że na zawsze pozostanie on w pamięci absolwentów i ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.