Brawo ósmoklasiści!

Nasi uczniowie osiągnęli fantastyczny rezultat z egzaminu ósmoklasisty. Blisko 70% średni wynik jest nie tylko najwyższy w mieście, ale i znacznie wyższy od 61% wyniku krajowego. Przypominamy, że na wynik złożył się egzamin z języka polskiego 61%, matematyki 76%, języka angielskiego 72%.
 
Bardzo ciekawa jest statystyka miast do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie średni wynik w kraju to 57% przy 70% wyniku naszych ósmoklasistów. Dodajmy, że w naszym powiecie średni wynik to 55,33 %, województwie 60,66 %, a gminie wiejskiej 57,66 %.
 
Jeszcze raz gratulujemy naszym ósmoklasistom, nauczycielom i rodzicom, którzy na co dzień przyczyniają się do fantastycznego rozwoju swoich uczniów i dzieci.