Zapisy na świetlicę szkolną

Szanowni Rodzice!

Do dnia 28 kwietnia 2023 r. trwają zapisy dzieci na świetlicę szkolną na przyszły rok szkolny 2023/2024. Dotyczy to zarówno obecnych jak i nowo przyjętych dzieci. Warunkiem zapisu jest złożenie kompletu dokumentów:

Karta zgłoszenia na świetlicę (dla dzieci nowo przyjętych do klas pierwszych)

Wniosek o kontynuację pobytu dziecka w świetlicy (dla obecnych klas drugich, trzecich oraz "zerówki")

Zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców..

Dokumenty należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2023 r. do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres email: sekretariat@sp1leczyca.pl

Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.