Zielona szkoła w Górach Świętokrzyskich

 

 

"Ten kto żyje widzi dużo, ten kto podróżuje widzi więcej"

Uczniowie klas czwartych na swoją pierwszą zieloną szkołę wybrali się w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym punktem programu był Zagnańsk, gdzie mogliśmy zobaczyć "świętokrzyskiego staruszka" - Dąb Bartek, który jest jednym z  najstarszych dębów w Polsce. Następnie w Kielcach podziwialiśmy jedyny w Polsce, umieszczony na terenie miasta, rezerwat geologiczny - Kadzielnia. Ostatnią atrakcją dzisiejszego dnia było zwiedzanie ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach. Przewodnik przybliżył nam historię zamku, opowiedział o jego mieszkańcach i krążących legendach. Z dziedzińca mogliśmy zachwycać się malowniczą panoramą, mimo deszczowej pogody.

"Zbieraj wspomnienia- pozostawiaj jedynie ślady". Drugiego dnia wyruszyliśmy do Centrum Nauki Leonarda da Vinci w miejscowości Podzamcze, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć wystawy multimedialno-mechatroniczne "Człowiek- niezwykła maszyna" i "Człowiek- trybik w machinie przyrody". W godzinach popołudniowych udaliśmy się do miejscowości Tokarnia podziwiać Skansen Wsi Kieleckiej. Dzień zakończyliśmy dyskoteką w rytmie ulubionych piosenek.

"Każdy koniec drogi jest w rzeczywistości początkiem nowej podróży".

Trzeciego dnia wśród buków, jodeł i śpiewu ptaków wędrowaliśmy na Święty Krzyż, nazywany też Łysą Górą, który owiany jest legendami, przekazami o świętokrzyskich czarownicach oraz słynnych sabatach. Z platformy widokowej podziwialiśmy świętokrzyskie gołoborza i wspaniałe widoki. Zwiedziliśmy również podbenedyktyński zespół klasztorny, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, który wywarł na wszystkich duże wrażenie.

Uczniowie wraz z opiekunami p. Malwiną Andrysiak, p.Agnieszką Izydorczyk-Nowacką, p.Karoliną Mikołajewską i p.Robertem Kubiakiem spędzili wspaniałe chwile, które na długo pozostaną w pamięci. Pełni wrażeń i niezapomnianych wspomnień oczekujemy kolejnej wspólnej wycieczki.

"Czasami cel podróży nie jest najważniejszy liczy się sama droga, to czego się na niej dowiadujesz i co robisz".

 

Koszt całkowity wycieczki: 34375,00 zł

Kwota wsparcia finansowego ze środków MEiN: 15000,00 zł

Kwota wkładu własnego: 19375,00 zł