Ósmoklasiści uroczyście zakończyli rok szkolny 2022/2023

Ósmoklasiści uroczyście zakończyli rok szkolny 2022/2023. Dyrekcja szkoły, rodzice, wychowawcy, grono pedagogiczne, młodsi koledzy i koleżanki oraz zaproszeni goście towarzyszyli im w tym wyjątkowym dniu.

Zgodnie ze szkolną tradycją rozpoczęto od pokazu tańca poloneza w mistrzowskim wykonaniu ósmoklasistów. Następnie głos zabrali: dyrektor szkoły – Wanda Lepczak, burmistrz miasta Łęczyca – Paweł Kulesza i przewodnicząca rady rodziców – Magdalena Jagiełło. Absolwentom wręczono nagrody oraz wyróżnienia, a ich rodzicom listy gratulacyjne.

Na szczególną uwagę zasłużyli Anna Koperkiewicz oraz Kacper Nowiński, którzy uzyskali najwyższe średnie dydaktyczne i otrzymali „Nagrody Burmistrza Miasta Łęczyca”, czyli rowery. Dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez radę rodziców, wręczono również wybitnym sportowcom, uczniom zaangażowanym w życie szkoły i środowiska, wszystkim godnie reprezentującym szkołę. Ważnym i wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru młodszym uczniom oraz ślubowanie absolwentów i odśpiewanie hymnu szkoły.

W tym wyjątkowym dniu uczniom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, m.in. burmistrz miasta Łęczyca – Paweł Kulesza, wiceburmistrz – Wojciech Czaplij , p.o. kierownika wydziału oświaty i pomocy społecznej – Magdalena Kopka, przewodniczący komisji oświaty , kultury, zdrowia i pomocy społecznej RM Łęczyca – Marek Lisiecki, proboszcz parafii św. Andrzeja – ks. Sławomir Sobierajski.

Z uczniami pożegnały się ich wychowawczynie: Renata Wasiak oraz Mariola Południkiewicz. Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud i serce, życzliwość i wyrozumiałość, wskazywanie właściwych dróg i drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia. Uroczystość poprowadzili Eliza Południkiewicz i Rafał Szmaja.

Zakończenie roku szkolnego to nie tylko czas pożegnań, odbierania wyróżnień i nagród – to przede wszystkim zabawa, więc ósmoklasiści przygotowali krótki występ taneczny.

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w swoje marzenia” – a absolwenci „Jedynki” nie boją się ich spełniać!