Brawo ósmoklasiści!

Brawo ósmoklasiści! Nasi uczniowie kolejny raz osiągnęli bardzo dobry rezultat z egzaminu ósmoklasisty. Średni wynik 61,66% jest nie tylko najwyższy w mieście, ale i dokładnie taki sam jak wynik krajowy.
 
Bardzo ciekawa jest statystyka miast do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie średni wynik w kraju to 58% przy 61,66% wyniku naszych ósmoklasistów. Dodajmy, że w naszym powiecie średni wynik to 53,66 %, województwie 60,66 %, a gminie wiejskiej 57,33 %.
 
Jeszcze raz gratulujemy naszym ósmoklasistom, nauczycielom i rodzicom, którzy na co dzień przyczyniają się do fantastycznego rozwoju swoich uczniów i dzieci.