Obchody 84 Rocznicy Bitwy nad Bzurą

Początek września w naszym mieście, to obchody 8 Rocznicy Bitwy nad Bzurą, która była największą bitwą w czasie wojny obronnej Polski. Miała ona wyjątkowe znaczenie, ponieważ Polacy wykazali inicjatywę i byli stroną atakującą zmuszając dowództwo niemieckie do znaczącej zmiany planów i opóźnienia ataku na Warszawę.

Część oficjalną obchodów rozpoczęła Msza Święta w intencji poległych żołnierzy odprawioną w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Po niej zebrani udali się na Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie nastąpiły oficjalne przemówienia i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Walk nad Bzurą.

W uroczystościach tradycyjnie wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym pod opieką Pani Beaty Kordysiewicz oraz Pani Joanny Kuleszy.