Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice !

W poniedziałek 29 stycznia 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do naszej szkoły, która potrwa do piątku 23 lutego 2024 r. Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej oraz grupy przedszkolnej dostępne są pobrania poniżej.

Formularz zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Formularz wniosku (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Formularz wniosku dla grupy przedszkolnej

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą mailową (skan) na adres: sekretariat@sp1leczyca.pl.

 

W poniedziałek 6 marca 2024 r. zostanie wywieszona w szkole na szklanych drzwiach wejściowych lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. Należy pamiętać, aby w dniach od 5 do 8 marca 2024 r. potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

Wniosek potwierdzenia woli dostępny jest poniżej do pobrania oraz w wersji papierowej w sekretariacie. Można go złożyć drogą mailową (skan) na adres: sekretariat@sp1leczyca.pl lub osobiście przynieść do sekretariatu szkoły.

Formularz potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły

Formularz potwierdzenia woli przyjęcia do grupy przedszkolnej (Zerówki)