Harmonogram spotkań z rodzicami

Zebrania klasowe (czwartki) godzina 1630:

16 września 2021 r.
18 listopada 2021 r.
04 stycznia 2022 r.
19 maja 2022 r.

 

Konsultacje (poniedziałki) w godzinach 1600 - 1700:

04 października 2021 r.
06 grudnia 2021 r.
07 marca 2022 r.
04 kwietnia 2022 r.