Mechatronika

Drodzy Uczniowie!

Chcielibyście konstruować roboty i tworzyć  aplikacje, które sterują ich pracą? Interesuje Was programowanie? Myślicie o zawodzie informatyka, mechatronika, programisty? Lepiej nie mogliście trafić! W ramach zajęć mechatroniki i informatyki poznacie podstawy tworzenia programów i gier komputerowych, montażu robotów, pisania aplikacji sterujących ich pracą, zrozumiecie zasadę działania podstawowych elementów elektronicznych jak rezystor, tranzystor, dioda. Nauczycie się również lutować! Przeprowadzicie wiele ciekawych eksperymentów z czujnikami barw, światła, dotyku, a nawet dymu. Przeżyjecie niezapomnianą przygodę ze światem nowoczesnych technologii. Będziecie mieli możliwość wystartowania w krajowych i międzynarodowych turniejach robotów. Swoje zainteresowania rozwiniecie podczas dwugodzinnych lekcji mechatroniki, informatyki i kół zainteresowań.

Drodzy Rodzice!

Etap gimnazjalny odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka, ponieważ uważa się go za kluczowy w kontekście wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Rzutuje to poważnie na rozwój karier zawodowych, sytuację na rynku pracy i gospodarkę kraju. Lekcje mechatroniki i informatyki są doskonałą okazją do weryfikacji predyspozycji i zainteresowań każdego dziecka. Uczniowie mający predyspozycje do nauk ścisłych rozwiną swoje umiejętności w tych dziedzinach. Uczniowie zainteresowani naukami humanistycznymi poszerzą swoje horyzonty.

Z mechatroniką i informatyką wiąże się ściśle Strategia Europa 2020, czyli dokument wytyczający kierunki rozwoju krajów Unii Europejskiej. W Strategii Europa 2020 bardzo wiele uwagi poświęca się wprowadzaniu nowych treści i metod nauczania, elementów kreatywności i innowacyjności, które pozwolą na przygotowanie odpowiedniej ilości fachowców niezbędnych do realizacji postępu i wzrostu. Zapisy te znajdują się w czołowym projekcie Strategii pod tytułem Unia Innowacyjności.