Konspekt reportażu telewizyjnego o tematyce ekologicznej

PET w Łęczycy

Łęczyca to stare, piękne miasto położone w Pradolinie Warszawsko – Berlińskiej - bardzo cennym obszarze pod względem przyrodniczym. Obok pięknego zamku, rynku, urokliwych, starych zabudowań znajdują się typowe, miejskie osiedla mieszkaniowe. Na osiedlach można zaobserwować miejsca składowania śmieci tzw. śmietniki. Niegdyś był to jeden kontener, do którego wrzucane były wszystkie odpady. Obecnie, tak jak w wielu miastach Polski, w Łęczycy odbywa się selektywna zbiórka odpadów.

Nas, uczniów gimnazjum zainteresowało co dzieje się z odpadami gromadzonymi w poszczególnych pojemnikach. Rozpoczęliśmy „uczniowskie” śledztwo. To czego się dowiedzieliśmy zaskoczyło nas bardzo pozytywnie. W naszym mieście od 2008 roku działa firma Polowat, która zajmuje się recyklingiem odpadów opakowaniowych. Polowat specjalizuje się w przetwarzanie poużytkowych opakowań PET. Technologia stosowana przez Polowat polega na praktycznie neutralnej dla środowiska obróbce fizyczno-mechanicznej odpadowych butelek PET. Proces technologiczny jest jednak bardzo rozbudowany i wieloetapowy. Głównym produktem działalności zakładu są płatki PET bezbarwne, niebieskie, zielone i wielokolorowe. Są one szeroko wykorzystywane nie tylko we wspomnianym przemyśle włókienniczym, ale też branży opakowaniowej i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Produkuje się z nich bezpośrednio włókna i włókniny poliestrowe, preformy i butelek PET, folię i blistry PET, taśmy PET, żyłki i włosia PET, a także elementy metodą wtrysku i nowej generacji tworzywa konstrukcyjne.

W Polsce rocznie na rynek wprowadzane jest ok. 180 tys. ton tworzywa PET w formie opakowań. Zapotrzebowanie na PET od kilku lat rośnie i najnowsze prognozy wskazują, że tendencja ta utrzyma się jeszcze przez najbliższych kilka lat. Dlatego bardzo nas cieszy, że w naszym mieście poużytkowe opakowania PET nie będą zalegały na ulicach, ani wysypiskach śmieci, a zostaną przetworzone wtórnie.

Obecność zakładów przeprowadzających recykling PET stanowi motywację społeczeństwa do sortowania odpadów, dzięki czemu zostanie zachowany urok takich miast jak Łęczyca.